Outsorcing dla Firm i Szkół

Oferujemy i zapewniamy  stałą obsługę techniczno-informatyczną infrastruktury informatycznej KLIENTA, która jest wynikiem kilkunastoletnich doświadczeń w tym zakresie. Jej celem jest zapewnienie naszym Klientom ciągłości pracy i umożliwienie skoncentrowania się na prowadzonej przez Nich działalności. Wychodząc naprzeciw współczesnym oczekiwaniom szkół i przedsiębiorstw staramy się elastycznie dopasowywać formę i zakres świadczonych usług do bieżących potrzeb, a także indywidualnych wymagań. Obsługę naszego Klienta może prowadzić dedykowany pracownik lub grupa pracowników (specjaliści z różnych dziedzin) znający jego potrzeby i specyfikę funkcjonowania.


W ramach stałej obsługi zapewniamy:

 •  Konfigurację i nadzór nad działaniem wybranego routera   - jako pierwszego ogniwa systemu bezpieczeństwa sieci KLIENTA, okresowy zdalny monitoring poprawności  działania i zabezpieczeń,
 • Instalacja , konfiguracja i administrowanie serwerem NAS**(patrz opis na dole) dzięki któremu dane bedą bezpieczne i dostepne również w chmurze poza lokalizacją serwera NAS. To najtańsze z bezpiecznych rozwiązań chroniących dane KLIENTA , a zarazem najwygodniejsza technologia autoryzowanego dostepu do danych KLIENTA z każdego miejsca na świecie.
 • Instalacja, konfiguracja i administrowanie wybranym systemem serwerowym WINDOWS lub LINUX do profesjonalnego  zarządzania lokalną  siecią, a w tym m.in. :
 1. serwerem użytkowników -  a tym samym  pełna personalizacja i autoryzacją dostępu dla każdego użytkownika także po WiFi, co uchroni przed nieuprawnionym i anonimowym personalnie działaniem na szkodę KLIENTA,
 2. serwerem plików - utworzenie profili wędrujących i zabezpieczenie danych poprzez zapewnienie dostępu do nich  tylko zgodnie z uprawnieniami, skuteczna ochrona danych chronionych i niejawnych,
 3. serwerem backup - bieżąca archiwizacja danych oraz zapewnienie aktualnych kopii bezpieczeństw konfiguracji wybranych stacjii roboczych.
 4. innymi usługami sieciowymi udostępnionymi wybranym lub wszystkim użytkownikom w systemie serwerowym wg potrzeb KLIENTA

 

 •  krótki czas reakcji serwisu zarówno zdalny jak i bezpośredni w razie awarii i problemów ze sprzętem lub oprogramowaniem,
 •  utrzymanie ciągłości pracy poprzez diagnozę i szybkie rozwiązanie problemów techniczno-informatycznych,
 •  ograniczenie do minimum przestojów poprzez zorganizowanie sprzętu zastępczego,
 •  realizowanie bieżących prac serwisowych oraz dokonywanie przeglądów i konserwacji,
 •  okresowa kontrola legalności oprogramowania,
 •  pomoc i wspomaganie pracowników,
 •  prowadzenie szkoleń i konsultacji,
 •  stałe doradztwo techniczno-informatyczne,
 •  konsultacje w zakresie rozwoju bazy informatycznej,
 •  realizację innych nawet najbardziej zaawansowanych usług.


Możemy objąć kompleksową opieką całą infrastrukturę teleinformatyczną Klienta , także sprzęt i oprogramowanie nie zakupione w naszej firmie. Dzięki bardzo dobremu zapleczu technicznemu i wyszkolonej kadrze techniczno-informatycznej jesteśmy w stanie zapewnić opiekę serwisową nawet przez 24 godziny co ustrzeże naszych KLIENTÓW przed niespodziewanymi stratami, jakie mogą powstać przy każdej awarii: serwera, sieci, sprzętu komputerowego i oprogramowania. Wykonujemy nie tylko standardowe prace administracyjne i serwisowe, ale również jesteśmy w stanie dostosować się do specyficznych potrzeb Klientów, nawet tych, które wykraczają poza standardy usług serwisowych dostępnych na rynku. Wszystko to uzyskają Państwo w ramach podpisanej z nami umowy na stałą obsługę informatyczną, opartą na zasadach OUTSOURCING-u.

Dla mikro i małych przedsiębiorstw, które nie mają jeszcze potrzeby funkcjonowania w profesjonalnym systemie sieciowym pod kontrolą systemu serwerowego WINDOWS lub LINUX szczególnie polecamy wdrożenie przynajmniej SERWERA NAS i skorzystanie z pakietu podstawowego wsparcia informatycznego w ramach umowy na Serwis Informatyczny Małego Biznesu.


**SERWER NAS (ang. Network Access Server) - pojedyncze urządzenie pracujące jako brama udostępniająca/blokująca dostęp użytkownikom do różnego rodzaju strzeżonych zasobów. 

Klienci łączą się do serwera NAS. Ten z kolei łączy się do odpowiedniego serwera zasobów (NFS, HTTP, FTP, RADIUS itp.) pytając czy dany klient ma uprawnienia do skorzystania z tych zasobów.  NAS to nie tylko serwer plików, to biblioteka i sejf – bezpiecznie przechowujący dane lub udostępniający je wybranym użytkownikom. Współpracuje z każdym urządzeniem podłączonym do sieci lokalnej oraz internetu i pozwala na dostęp do plików z każdego miejsca. Na tej podstawie NAS zezwala lub odmawia klientowi dostępu do zapisanych na jego macierzy dyskowej zasobów.


Gromadzenie danych w jednym bezpiecznym miejscu szczególnie chronionym z komputerów i laptopów działających w firmie lub szkole to absolutny komfort i bezpieczeństwo dla ważnych danych . Jakim dramatem jest np. kradzież służbowego czy prywatnego laptopa z ważnymi danymi to każdy kto doświadczył takiej sytuacji wie doskonale. Nie mniejszym dramatem jest trwała awaria dysku w komputerze , a zwłaszcza w laptopie co zdarza się znacznie częściej. Lepiej chronić dane i zapobiegać, niż potem rozpaczać w takich sytuacjach ponosząc straty często nie do odrobienia.

Polecamy Serwery NAS  z dwoma dyskami WD RED min. 1TB pracującymi w macierzy RAID 1. To zapewnia super bezpieczny zapis na dwóch dyskach równolegle i chroni bezcenne  dane  przed przypadkową utratą z powodu awarii jednego z dysków. Zawsze jeden dysk to duże ryzyko utraty danych.