SIMB - serwis dla Małych Firm

Poszukujecie Państwo profesjonalnego serwisu informatycznego do sprawnego i komfortowego prowadzenia biznesu we własnej FIRMIE ?


Optymalną ofertą jest:
Serwis Informatyczny Małego Biznesu

Nazwany przez nas skrótowo SIMB. W swoich założeniach jest przyjaznym pakietem usług dla odbiorcy biznesowego. Praktycznie, jest to kompletny zestaw usług zapewniających Państwa firmie profesjonalną obsługę techniczo-informatyczną, szczególnie na wypadek problemów ze sprzętem czy oprogramowaniem.
Dla każdej firmy sektora mikro i małych przedsiębiorstw utrzymanie własnego specjalisty informatyka czy zespołu specjalistów IT jest niemożliwe, ze względu na koszty. Z analizy ekonomicznej wynika, że często także nie kalkuluje się to ze względu na skromną infrastrukturę informatyczną, która nie wymaga pełnoetatowej obsługi. Z reguły, w takiej sytuacji, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie firmy decydują się na doraźne szukanie pomocy w razie wystąpienia problemu ze sprzętem lub oprogramowaniem. Lecz wiąże się to często z długim okresem przestoju w funkcjonowaniu firmy i możliwymi stratami finansowymi - zanim ktoś podejmie się interwencji i naprawy. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych firm w takich przypadkach proponujemy podstawowe wsparcie informatyczne w ramach umowy na SIMB.
W ramach stałej opieki zagwarantowanej w umowie reagujemy doraźnie na zdarzenia i potrzeby - lecz z gwarancją natychmiastowej reakcji oraz szybkiego rozwiązania problemu.

Kluczowym i zalecanym elementem sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania każdej firmy jest wdrożenie SERWERA NAS , którego rola i funkcja została szerzej opisana w dziale poprzednim.

Oto korzyści jakie zapewnia SIMB :

Krótki czas reakcji
- Klienci z umową na SIMB to uprzywilejowani partnerzy naszej firmy, co zapewnia im zdecydowany priorytet obsługi - nasza reakcja na ewentualny problem będzie natychmiastowa.

Gwarancja ciągłości pracy
- na czas diagnostyki i naprawy zapewnimy sprzęt zastępczy co uchroni FIRMĘ przed stratami z powodu przestoju uniemożliwiającego normalne funkcjonowanie.

Specjalistyczna opieka
- oddajemy do dyspozycji FIRMY zespół informatyków różnej specjalności , których zatrudnienie wiązałoby się z wielokrotnie większymi kosztami.

Profesjonalne wsparcie
- uwzględniające specyficzne potrzeby i warunki działania FIRMY. Dzięki temu, zabezpieczymy sprzęt i oprogramowanie, zapobiegając potencjalnym zagrożeniom utrudniającym sprawne funkcjonowanie.

Zdalne rozwiązywanie problemów
- Klienci biznesowi korzystający również z oferowanego przez nas oprogramowania do obsługi firmy ZSOF , mają w razie problemów zapewnioną natychmiastowa interwencję online specjalisty.

Szeroki zakres usług
- SIMB obejmuje takie usługi jak okresowy przegląd i konserwacja sprzętu komputerowego, wsparcie serwisowe w wypadku awarii sprzętu jak również problemów z oprogramowaniem systemowym, planowanie strategii rozwoju infrastruktury informatycznej, doradztwo.

Zabezpieczenie danych
- zapewniamy w SIMB stałą kontrolę integralności i poprawności danych FIRMY z cykliczną archiwizacją na wybrane nośniki. Można mieć pewność, że dane będą skutecznie zabezpieczone.

Konsultacje telefoniczne
- jeżeli zaistnieje taka potrzeba, poza zawartymi w umowie na SIMB godzinami serwisowymi udzielamy doraźnych porad przez telefon.

Audyt oprogramowania
- na życzenie możemy przeprowadzić także audyt oprogramowania, co pozwoli uzyskać pewność w kwestii legalności zainstalowanych programów.

! NIEWIELKIE KOSZTY SIMB !
Więcej informacji udzielimy podczas pierwszego spotkania po zapoznaniu się ze
specyficznymi potrzebami oraz możliwościami istniejącego zaplecza technicznego.


tel. (32) 751-99-28
GSM ORANGE 512-286-313